Resocializace

Pomáhejte najít ostatním správnou
cestu k začlenění se do společnosti.

Informace o možnostech dalšího studia

Resocializace

[spb_row wrap_type=“content-width“ row_bg_type=“color“ color_row_height=“content-height“ bg_type=“cover“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“0.5″ parallax_video_height=“window-height“ parallax_video_overlay=“none“ row_overlay_opacity=“0″ row_padding_vertical=“0″ row_margin_vertical=“0″ remove_element_spacing=“no“ vertical_center=“false“ inner_column_height=“col-natural“ row_expanding=“no“ row_animation=“none“ row_animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_column width=“1/2″ el_position=“first“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Studijní obor Pedagogika specializace Resocializace na Fakultě společenských věd a veřejné správy

Typ studia: magisterské studium

Forma výuky: kombinované

Doba studia: 2 roky (4 semestrů)

Právní postavení studenta: STATUS STUDENTA (v Polsku)

  • Dle příslušných zákonů Polska.

Místo uskutečňování studia

Přednášky a cvičení Fakulty Společenských věd a veřejné správy pro magisterské studium probíhají v sídle vysoké školy Kawęczyńska 36, Warszawa.

Informace o specializaci

Po úspěšném ukončení navazujícího magisterského studia na Fakultě společenských věd a veřejné správy ve Varšavě specializace Resocializace je absolvent připraven pro práci v zařízeních zaměřených na resocializační činnost, například ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízení postpenitenciární péče, v sociálních službách, ústavních zařízeních, zařízeních sociální péče – sociální kuratela (kurátor pro osoby ohrožené sociálním vyloučením), probační a mediační služba, Policie ČR apod. Absolvent získává -> teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech ve smyslu praktického uplatnění ve specifických resocializačních profesích.

Zaměření specializace

Specializace je zaměřena na osoby se sociálně patologickými projevy chování (závislosti, kriminalita, atd.), osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí (sociálně marginalizované skupiny dětí a mládeže s poruchami chování, lidé inklinující k sociálně patologickým projevům chování).

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_column width=“1/2″ el_position=“last“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Studijní plán Fakulty společenských věd a veřejné správy ve Varšavě

Studijni-plan-Mgr-reska

[/spb_text_block] [/spb_column] [/spb_row]