Resocializace

[spb_swift_slider fullscreen=“true“ maxheight=“600″ slidecount=“5″ category=“resocializace“ transition=“slide“ loop=“true“ nav=“true“ pagination=“true“ continue=“true“ fullwidth=“yes“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_row wrap_type=“content-width“ row_bg_type=“color“ color_row_height=“content-height“ bg_type=“cover“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“0.5″ parallax_video_height=“window-height“ parallax_video_overlay=“none“ row_overlay_opacity=“0″ row_padding_vertical=“0″ row_margin_vertical=“0″ remove_element_spacing=“no“ vertical_center=“false“ inner_column_height=“col-natural“ row_expanding=“no“ row_animation=“none“ row_animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_column width=“1/2″ el_position=“first“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Studijní obor Pedagogika specializace Resocializace

Typ studia: bakalářské studium

Forma výuky: kombinované

Doba studia: 3 roky (6 semestrů)

Právní postavení studenta: STATUS STUDENTA

  • Dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2
  • Dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12

Místo uskutečňování studia

Přednášky a cvičení Pobočky Jana Amose Komenského Karviná pro bakalářské studium probíhají na Střední průmyslové škole v Karviné, Žižkova 1818/1A, Hranice, 733 01 Karviná

Informace o specializaci

Cílem specializace je vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a případně v institucích mimoškolní péče. Smyslem je poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech ve smyslu praktického uplatnění ve specifických pedagogických profesích.

Zaměření specializace

Specializace je zaměřena na osoby se sociálně patologickými projevy chování (závislosti, kriminalita, atd.), osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí (sociálně marginalizované skupiny dětí a mládeže s poruchami chování, lidé inklinující k sociálně patologickým projevům chování).

 

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_column width=“1/2″ el_position=“last“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Studijní plán

resocializace

[/spb_text_block] [/spb_column] [/spb_row]