Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Požadavky k přijetí

středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Délka studia a forma studia

3 roky (6 semestrů), kombinované studium

Studijní plán

Najdete zde

Cizí jazyk

studuje se 4 semestry; student si volí již v přihlášce mezi angličtinou, ruštinou a příp. němčinou

Přijímací řízení

Váženi uchazeči,
Pobočka Jana Amose Komenského pro akademický rok 2019/2020 nebude otevírat přijímací řízení v nabízených specializacích.
Děkujeme za pochopení.