Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

[spb_swift_slider fullscreen=“true“ maxheight=“600″ slidecount=“5″ category=“predskolni-pedagogika-a-pedagogika-1-stupne“ transition=“slide“ loop=“true“ nav=“true“ pagination=“true“ continue=“true“ fullwidth=“yes“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_row wrap_type=“content-width“ row_bg_type=“color“ color_row_height=“content-height“ bg_type=“cover“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“0.5″ parallax_video_height=“window-height“ parallax_video_overlay=“none“ row_overlay_opacity=“0″ row_padding_vertical=“0″ row_margin_vertical=“0″ remove_element_spacing=“no“ vertical_center=“false“ inner_column_height=“col-natural“ row_expanding=“no“ row_animation=“none“ row_animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_column width=“1/2″ el_position=“first“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Studijní obor Pedagogika specializace Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Typ studia: bakalářské studium

Forma výuky: kombinované

Doba studia: 3 roky (6 semestrů)

Právní postavení studenta: STATUS STUDENTA

  • Dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2
  • Dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12

Místo uskutečňování studia

Přednášky a cvičení Pobočky Jana Amose Komenského Karviná pro bakalářské studium probíhají na Střední průmyslové škole v Karviné, Žižkova 1818/1A, Hranice, 733 01 Karviná

Informace o specializaci

Po úspěšném ukončení bakalářského studia ve specializaci Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně se může absolvent uplatnit ve veřejných i soukromých předškolních a školských zařízení, které poskytují vzdělávaní žákům.

Absolvent získá

Absolvent získává předmětové, didaktické, obecně pedagogické, diagnostické, sociální a manažerské dovednosti, které pomáhají rozvíjet osobnost dítěte předškolního a školního věku.

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_column width=“1/2″ el_position=“last“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Studijní plán

Předškolka

[/spb_text_block] [/spb_column] [/spb_row]