Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Studijní obor Pedagogika specializace Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Typ studia: bakalářské studium

Forma výuky: kombinované

Doba studia: 3 roky (6 semestrů)

Právní postavení studenta: STATUS STUDENTA

  • Dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2
  • Dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12

Místo uskutečňování studia

Přednášky a cvičení Pobočky Jana Amose Komenského Karviná pro bakalářské studium probíhají na Střední průmyslové škole v Karviné, Žižkova 1818/1A, Hranice, 733 01 Karviná

Informace o specializaci

Po úspěšném ukončení bakalářského studia ve specializaci Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně se může absolvent uplatnit ve veřejných i soukromých předškolních a školských zařízení, které poskytují vzdělávaní žákům.

Absolvent získá

Absolvent získává předmětové, didaktické, obecně pedagogické, diagnostické, sociální a manažerské dovednosti, které pomáhají rozvíjet osobnost dítěte předškolního a školního věku.

Studijní plán

Předškolka