Management
ve vzdělávání

Pomáhejte koordinovat výchovné
procesy ve školních zařízeních.

Informace o možnostech dalšího studia

Management ve vzdělávání

Studijní obor Pedagogika specializace Management ve vzdělávání na Fakultě společenských věd a veřejné správy

Typ studia: magisterské studium

Forma výuky: kombinované

Doba studia: 2 roky (4 semestrů)

Právní postavení studenta: STATUS STUDENTA (v Polsku)

  • Dle příslušných zákonů Polska.

Místo uskutečňování studia

Přednášky a cvičení Fakulty Společenských věd a veřejné správy pro magisterské studium probíhají v sídle vysoké školy Kawęczyńska 36, Warszawa.

Informace o specializaci

Po úspěšném ukončení navazujícího magisterského studia na Fakultě společenských věd a veřejné správy ve Varšavě specializace Management ve vzdělávání se může absolvent uplatnit na úrovni středního a vrcholného managementu státní a veřejné správy ve školství i v soukromých sektorech.

Absolvent Fakulty společenských věd a veřejné správy ve Varšavě získá

Student se během studia seznámí s východisky andragogiky a rozvoje lidských zdrojů, a jejich principy. Získává teoretické a praktické dovednosti v oblasti vzdělanosti, gramotnosti a kompetenční úrovni lidí s ohledem na plnění životních a sociálních roli.

Studijní plán Fakulty společenských věd a veřejné správy ve Varšavě

Studijni-plan-Mgr-management-ve-vzdělávání