Management ve vzdělávání

Požadavky k přijetí

ukončené bakalářské studium

Délka studia

2 roky (4 semestry)

Studijní plán

Najdete zde

Cizí jazyk

studuje se 2 semestry; student si volí již v přihlášce mezi angličtinou, ruštinou a příp. němčinou

Přijímací řízení

přijímáme bez přijímacích zkoušek

Poplatky a školné

pro akademický rok 2018/2019:
zápisné: 2.400,- Kč
Zápisné musí být zaplaceno do 14 dnů po registraci v interním systému Moggis, aby byl uchazeč považován za skutečného zájemce o studium. Zápisné je nevratné, s čímž uchazeč souhlasí připsáním částky na účet školy.
školné:
I. semestr          13.100,- Kč
II. semestr         13.100,- Kč
III. semestr        14.500,- Kč
IV. semestr        14.500,- Kč
Školné za I. semestr je nutné uhradit nejpozději do 31. 8. 2019.
O splátky školného je možné žádat až po řádném ukončení druhého semestru. V případě splátek se školné za semestr navyšuje o 1.500 Kč.
Účet pro platbu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  115-0222760267/0100
Variabilní symbol u zápisného i školného je rodné číslo uchazeče, specifický symbol u platby zápisného i školného je číslo studenta (IDS) z Moggisu

Uchazeč musí doložit v konzultačním středisku Fakulty společenských věd a veřejné správy Varšava (v sídle Fakulty Jana Amose Komenského Karviná):

– písemná přihláška k navazujícímu magisterskému studiu
– zdravotní osvědčení
– kopie OP
– kopie zdravotního průkazu své pojišťovny
– 2 aktuální barevné fotografie o rozměru 35*45 mm
– aktuální strukturovaný životopis
– ověřené maturitní vysvědčení
– maturitní vysvědčení přeložené soudním překladatelem do polského jazyka
– kopie vysvědčení z posledního ročníku SŠ
– ověřený diplom
– diplom přeložený soudním překladatelem do polského jazyka
– Překlad požadovaných dokumentů do polského jazyka Vám může zajistit děkanka naší fakulty PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D. , která je zároveň soudní překladatelka. (Cena je cca 380,- Kč za jeden dokument dle počtu znaků. Sazba je dle ceníku soudních znalců. Za případný překlad vám bude vystaven daňový doklad – faktura.)

[spb_button button_size=“large“ button_colour=“accent“ button_type=“bordered“ button_text=“Máte-li dotaz, napište nám.“ button_link=“http://pedagogikakarvina.cz/prihlaska/“ button_target=“_self“ button_dropshadow=“no“ animation=“none“ animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]