Další užitečné informace

[spb_column width=“1/3″ el_position=“first“] [spb_icon_box title=“Výuka“ box_type=“standard“ icon=“fa-file-word-o“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Přednášky a cvičení Pobočky Jana Amose Komenského Karviná pro bakalářské studium jsou co 14 dní o víkendech a to v sobotu i v neděli. Většinou v čase  8:00 – 18:20. Na jeden semestr připadne v průměru 7-8 víkendů.

Přednášky a cvičení Pobočky Jana Amose Komenského Karviná pro bakalářské studium probíhají na Střední průmyslové škole v Karviné, Žižkova 1818/1A, Hranice, 733 01 Karviná

Všechny přednášky jsou vedeny v českém jazyce. Zkoušky, zápočty a státní závěrečné zkoušky student vykonává také v českém jazyce.

Zkoušky a zápočty – přednášející vypisují řádné termíny na víkendy.

Uznání předmětů:
Student si musí podat žádost o uznání předmětu a ta je individuálně posuzovaná. Uznat lze předmět z předešlého studia zakončený zkouškou a to nejhůře s hodnocením 2 v české klasifikaci, od které neuběhlo více než 3 roky. Také lze žádat o uznání pouze na stejném stupni. Nelze uznat diplomový seminář a odbornou praxi.

Hodnocení jednotlivých studijních povinností (zápočtů a zkoušek) je odlišné od českého standardu a je následující:

Česká republika Polska republika a naše pobočka
A 5
B 4,5
C 4
D 3,5
E 3
F – neuspěl 2 – neuspěl
[/spb_icon_box] [/spb_column] [spb_column width=“1/3″] [spb_icon_box title=“Stipendium“ box_type=“standard“ icon=“fa-dollar“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Student může po úspěšném ukončení ročníku akademického roku 2018/2019 získat prospěchové stipendium rektora. Žádost o prospěchové stipendium musí být podaná nejpozději do 15. října 2018 na studijní oddělení v sídle Pobočky Jana Amose Komenského v Karviné.

Za akademický rok 2018/2019 nárok na prospěchové stipendium má student:

a) při dosažení studijního průměru za celý předcházející rok studia do 4,90,
b) při dosažení studijního průměru za celý předcházející rok studia do  4.89.

Ministerstvo školství v Polsku stanovuje výši studijního průměru zpětně pro daný akademický rok až na konci letního semestru v září. Stipendium je po schválení rektora zasláno na bankovní účet studenta.

[/spb_icon_box] [/spb_column] [spb_column width=“1/3″ el_position=“last“] [spb_icon_box title=“Ubytování“ box_type=“standard“ icon=“fa-bed“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Pobočka Jana Amose Komenského Karviná Vás informuje o možnosti  ubytování na vysokoškolských kolejích jiné univerzity v Karviné.
V případě zájmu kontaktujte recepci kolejí pana Macáka – tel. +420 596 398 501, email: macak@opf.slu.cz

Veškeré záležitosti týkající se ubytování si student musí řešit individuálně sám s recepcí kolejí.

[/spb_icon_box] [/spb_column] [spb_blank_spacer height=“70px“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_row wrap_type=“content-width“ row_bg_type=“image“ row_bg_color=“#000000″ color_row_height=“content-height“ bg_image=“73″ bg_type=“cover“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“0.5″ parallax_video_height=“window-height“ parallax_video_overlay=“color“ row_overlay_opacity=“50″ row_padding_vertical=“50″ row_margin_vertical=“0″ remove_element_spacing=“no“ vertical_center=“true“ inner_column_height=“col-natural“ row_expanding=“no“ row_animation=“none“ row_animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_column width=“2/3″ el_position=“first“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Chcete vědět více o naší škole?

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_column width=“1/3″ el_position=“last“] [spb_button button_size=“large“ button_colour=“accent“ button_type=“standard“ button_text=“Pobočka pedagogiky Karviná“ button_link=“http://pedagogikakarvina.cz/wp2015/o-skole/“ button_target=“_self“ button_dropshadow=“no“ animation=“none“ animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [/spb_column] [/spb_row]