Další užitečné informace

Výuka

Přednášky a cvičení Pobočky Jana Amose Komenského Karviná pro bakalářské studium jsou co 14 dní o víkendech a to v sobotu i v neděli. Většinou v čase  8:00 – 18:20. Na jeden semestr připadne v průměru 7-8 víkendů.

Přednášky a cvičení Pobočky Jana Amose Komenského Karviná pro bakalářské studium probíhají na Střední průmyslové škole v Karviné, Žižkova 1818/1A, Hranice, 733 01 Karviná

Všechny přednášky jsou vedeny v českém jazyce. Zkoušky, zápočty a státní závěrečné zkoušky student vykonává také v českém jazyce.

Zkoušky a zápočty – přednášející vypisují řádné termíny na víkendy.

Uznání předmětů:
Student si musí podat žádost o uznání předmětu a ta je individuálně posuzovaná. Uznat lze předmět z předešlého studia zakončený zkouškou a to nejhůře s hodnocením 2 v české klasifikaci, od které neuběhlo více než 3 roky. Také lze žádat o uznání pouze na stejném stupni. Nelze uznat diplomový seminář a odbornou praxi.

Hodnocení jednotlivých studijních povinností (zápočtů a zkoušek) je odlišné od českého standardu a je následující:

Česká republika Polska republika a naše pobočka
A 5
B 4,5
C 4
D 3,5
E 3
F – neuspěl 2 – neuspěl

Stipendium

Student může po úspěšném ukončení ročníku akademického roku 2018/2019 získat prospěchové stipendium rektora. Žádost o prospěchové stipendium musí být podaná nejpozději do 15. října 2018 na studijní oddělení v sídle Pobočky Jana Amose Komenského v Karviné.

Za akademický rok 2018/2019 nárok na prospěchové stipendium má student:

a) při dosažení studijního průměru za celý předcházející rok studia do 4,90,
b) při dosažení studijního průměru za celý předcházející rok studia do  4.89.

Ministerstvo školství v Polsku stanovuje výši studijního průměru zpětně pro daný akademický rok až na konci letního semestru v září. Stipendium je po schválení rektora zasláno na bankovní účet studenta.

Ubytování

Pobočka Jana Amose Komenského Karviná Vás informuje o možnosti  ubytování na vysokoškolských kolejích jiné univerzity v Karviné.
V případě zájmu kontaktujte recepci kolejí pana Macáka – tel. +420 596 398 501, email: macak@opf.slu.cz

Veškeré záležitosti týkající se ubytování si student musí řešit individuálně sám s recepcí kolejí.

Chcete vědět více o naší škole?