Rozšiřte si své
obzory studiem

Poznejte nové zajímavé lidi

a získejte cenné zkušenosti.

Informace o možnostech dalšího studia

Resocializace

Pomáhejte najít ostatním správnou
cestu k začlenění se do společnosti.

Informace o možnostech dalšího studia

Management
v sociální práci

Naučte se vést sociální pracovníky
a řídit sociální službu.

Informace o možnostech dalšího studia

Andragogika

Pedagogická disciplína zabývající se
výchovou a vzděláváním dospělých.

Informace o možnostech dalšího studia

Management
ve vzdělávání

Pomáhejte koordinovat výchovné
procesy ve školních zařízeních.

Informace o možnostech dalšího studia

Předchozí

Další

Úvod

  • "Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat"
    Jan Amos Komenský

Proč studovat

Vysokou školu manažerskou ve Varšavě

Specializace na Pobočce Jana Amose Komenského Karviná jsou zaměřené na Předškolní pedagogiku a pedagogiku I. stupně, Resocializaci, a Andragogiku.

Všechny specializace Vám otevírají dveře do státních, soukromých i neziskových institucí se stále rostoucí úrovní.

 

Kvalitní studium

 

Pobočka Jana Amose Komenského v Karviné je součástí Vysoké školy manažerské ve Varšavě, která má dvacetiletou tradici a patří k nejmodernějším školám v Polsku

Hledáte důvod proč u nás studovat?

 

MŮŽETE OČEKÁVAT:
1. Programy, které zajistí rozvoj Vašich profesních znalosti a dovedností, a rozvoj Vaší osobnosti.
2. Příjemnou atmosféru a mezilidské vztahy mezi studenty navzájem.
3. Vzájemnou úctu mezi studenty a akademickými pracovníky.
4. Profesní orientaci a propojení výuky s praxí.
5. Dáváme si záležet, aby studium podporovalo Vaše životní cíle.
A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:
6. DO VÝUKY SE BUDETE TĚŠIT!

Vize a cíle školy

VIZE:
Pravidelně zlepšujeme a konzultujeme vzdělávací programy a jejich obsahy.
Vzděláváme své vlastní vědecké pracovníky.
Udržujeme mezinárodní spolupráci v oblasti studia a vědeckého výzkumu.
Rozšiřujeme spolupráci s vnějším okolím.
Absolvent zůstává součástí naší vysoké školy, může vznášet návrhy, doporučení.
Akademickým pracovníkům vytvoříme příznivé podmínky pro jejich růst po stránce odborné, pedagogické i vědecké.
Společně budujeme příjemné prostředí a atmosféru, ve které učitelé i studenti projektují strategii, prosazují inovace, rozvíjejí výzkum a publikace.
Každý má dostatek prostoru k realizaci naší vize.

CÍLE:
Uznáváme nezávislé myšlení a postoj.
Řídíme se všeobecně uznávanými zásadami a akademickými hodnotami.
Uznáváme procesy vyskytující se v celém světě vč. globalizace a regionalismu.
Přizpůsobujeme se změnám trhu práce.
Mezi studenty vytváříme postoj k otevřenosti, vzájemného respektu a toleranci.
Akademičtí pracovníci se řídí myšlenkou vzdělávání studentů ve vztahu k občanské a národní svobodě.
Řídíme se etickými zásadami.

Chcete vědět více o naší škole?