Věda a výzkum

Věda a výzkum

Konference

konference Mezinárodní odborná konference

Velký Evropan Komenský

Organizátor:
Fakulta Jana Amose Komenského Karviná

Leták k celé akci si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz

Závaznou elektronickou přihlášku naleznete na tomto hypertextovém odkaze.
Nebo stránce www.pedagogikakarvina/konference

Nové přístupy v řízení a vedení lidí 2016

Spoluorganizátor
Fakulta Jana Amose Komenského Karviná
Dare o. z., Humanum, Scrum Desk

Leták k celé akci si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz

ScrumImpulz 2016 – Nové trendy ve vedení lidí

Spoluorganizátor
Fakulta Jana Amose Komenského Karviná
Dare o. z., Humanum, Scrum Desk

Leták k celé akci si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz

Nové přístupy v řízení a vedení lidí

Organizátor
Vysoká škola managementu ve Varšavě
Spoluorganizátor
Fakulta Jana Amose Komenského Karviná
Dare o. z., Humanum, Scrum Desk

Soutěž

EDUCATION OF THE FUTURE – PREPLY.COM

Soutěž o nejlepší esej “ vzdělávání budoucnosti“ určená studentům vysokých škol včetně studentů doktorandských studijních programů.

Více informací získáte kliknutím na tento odkaz