Studium MBA

Master of Business Administration je vysokoškolský postgraduální studijní program zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. Absolventi tohoto profesního programu získají titul MBA (uváděný za jménem) a příslušný diplom popř. certifikát. V manažerské praxi  je titul MBA globálně uznáván. Nabízíme studium atraktivních oborů MBA orientované na praxi a optimalizované pro časově vytížené zaměstnance.

Bližší informace naleznete na http://www.iecentrum.eu/mba.html

Podmínky pro studium

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu
  • Ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA.
    Lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.

Zajímáte se o jiné studijní programy

Studium DBA

Studium je určeno zejména absolventům magisterských studijních programů a absolventům postgraduálních studií MBA a LL.M.

Více informací o studiu

Máte zájem studovat a získat titul

Master of Business Administration (MBA)