Studium DBA

Doctor of Business Administration (DBA) studium je zaměřeno obdobně jako standardní studia doktorandského programu (Ph.D.) na prohloubení specializace v oboru, který doktorand již předtím ve své vzdělávací nebo praktické činnosti vykonával a v programu DBA by měl své zkušenosti zúročit a rozvinout.

Bližší informace naleznete na: http://www.iecentrum.eu/dba.html

Podmínky pro studium

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v magisterském studijním programu.
  • Ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu MBA.

Studium je určeno zejména absolventům magisterských studijních programů vysokých škol, zejména studia inženýrského typu, a dále pak absolventům postgraduálních studií MBA a LL.M.

Zajímáte se o jiné studijní programy

Studium MBA

Vysokoškolský postgraduální studijní program zaměřený na získání znalostí v oboru managementu.

Více informací o studiu

Máte zájem studovat a získat titul

Doctor of Business Administration (DBA)