Resocializace

Resocializace

Pomáhejte najít ostatním správnou
cestu k začlenění se do společnosti.

Informace o specializaci

Cílem specializace je vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a případně v institucích mimoškolní péče. Smyslem je poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech ve smyslu praktického uplatnění ve specifických pedagogických profesích.

 

Zaměření specializace

Specializace je zaměřena na osoby se sociálně patologickými projevy chování (závislosti, kriminalita, atd.), osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí (sociálně marginalizované skupiny dětí a mládeže s poruchami chování, lidé inklinující k sociálně patologickým projevům chování).

 

Studijní plán

resocializace