Přihláška ke studiu

Krok 1 - Přihláška

Přijímací řízení pro nový akademický rok 2019/2020 bude otevřeno od 1.6.2019 do 15.9.2019. Veškeré důležité informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách nahoře na liště v záložce „Zájemci o studium“ – nutno si důkladně pročíst všechny 4 podzáložky.

ZÁPIS DO STUDIA A IMATRIKULACE proběhne

v sobotu 5. řijna 2019

a to v Obecním domě Družba, Fryštátská 181/44, Karviná-Fryštát, 733 01. Pro všechny uchazeče je tento akt povinný.

Níže přiloženou přihlášku ve formátu .pdf si prosím vytiskněte, vyplňte dle přiložených pokynů a následně odevzdejte na studijní oddělení fakulty do 14 dní po registraci v Moggisu. Zároveň je nutné do 14 dnů od registrace v Moggisu, tj. podání elektronické přihlášky, zaplatit zápisné ve výši Kč 2.400,-. Všichni zájemci o studium jsou povinni odevzdat s přihláškou potvrzení o zdravotní způsobilosti, které potvrzuje praktický lékař – viz poslední formulář níže.

Přihláška k bakalářskému studiu

Pokyny k vyplnění přihlášky bakalářského studia

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Krok 2 - Další dokumenty k přihlášce

Seznam všech nezbytných dokumentů pro přijetí uchazeče ke studiu, které je nutno doložit co nejdříve a nejpozději do 15.9.2019 osobně nebo poštou, naleznete v sekci „Zájemci o studium“ u Vámi vybrané specializace a nebo po kliknutí na příslušný odkaz níže.

Pokud student již nemá vysvědčení z posledního ročníku SŠ, musí si požádat o kopii na své střední škole, popř. v krajském školním archívu. Zájemce musí veškeré požadované dokumenty dodat na studijní oddělení fakulty nejpozději do 15.9.2019.

Bakalářské studium

Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Resocializace

Andragogika

Navazující magisterské studium

Krok 3 - Registrace v systému Moggis

Naše fakulta využívá studijní systém Moggis, do kterého se musíte zaregistrovat. Využijte k tomu přiloženého odkazu. Při registraci v systému dbejte zvýšené pozornosti výběru formy studia a následně Vámi vybrané specializace.

Přihlášení MOGGIS