Přihláška ke studiu

Krok 1 - Přihláška

Od 1. 11. 2017 je otevřeno mimořádné přijímací řízení pro navazující magisterské studium – specializace Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně na 1. a 2. vzdělávací etapě a to s počátkem studia od 20. 2. 2018 (tj. od letního semestru). Veškeré důležité informace naleznete na webových stránkách nahoře na liště v záložce „Zájemci o studium“ – nutno si důkladně pročíst všechny 4 podzáložky.

Níže přiloženou přihlášku ve formátu .pdf si prosím vytiskněte, vyplňte dle přiložených pokynů a následně odevzdejte na studijní oddělení fakulty do 14 dní po registraci v Moggisu. Zároveň je nutné do 14 dnů od registrace v Moggisu, tj. podání elektronické přihlášky, zaplatit zápisné ve výši Kč 2.400,-. Všichni zájemci o studium jsou povinni odevzdat s přihláškou potvrzení o zdravotní způsobilosti, které potvrzuje praktický lékař – viz poslední formulář níže.

Přihláška k bakalářskému studiu

Pokyny k vyplnění přihlášky bakalářského studia

Přihláška k navazujícímu magisterskému studiu

Pokyny k vyplnění přihlášky navazujícího magisterského studia

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Krok 2 - Další dokumenty k přihlášce

Seznam všech nezbytných dokumentů pro přijetí uchazeče ke studiu, které je nutno doložit do 31. 1. 2018 osobně nebo poštou, naleznete v sekci „Zájemci o studium“ u Vámi vybrané specializace a nebo po kliknutí na příslušný odkaz níže.

Pokud student již nemá vysvědčení z posledního ročníku SŠ, musí si požádat o kopii na své střední škole, popř. v krajském školním archívu. Zájemce musí veškeré požadované dokumenty dodat na studijní oddělení fakulty nejpozději do 31.1.2018.

Bakalářské studium

Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Resocializace

Andragogika

Navazující magisterské studium

Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Resocializace

Management ve vzdělávání

Management v sociální práci

Krok 3 - Registrace v systému Moggis

Naše fakulta využívá studijní systém Moggis, do kterého se musíte zaregistrovat. Využijte k tomu přiloženého odkazu. Při registraci v systému dbejte zvýšené pozornosti výběru formy studia a následně Vámi vybrané specializace.

Přihlášení MOGGIS