Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně

Informace o specializaci

Po úspěšném ukončení bakalářského studia ve specializaci Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně se může absolvent uplatnit ve veřejných i soukromých předškolních a školských zařízení, které poskytují vzdělávaní žákům.

Absolvent získá

Absolvent získává předmětové, didaktické, obecně pedagogické, diagnostické, sociální a manažerské dovednosti, které pomáhají rozvíjet osobnost dítěte předškolního a školního věku.

Studijní plán

Předškolka