Management
ve vzdělávání

Pomáhejte koordinovat výchovné
procesy ve školních zařízeních.

Management ve vzdělávání

Informace o specializaci

Po úspěšném ukončení navazujícího magisterského studia na Fakultě společenských věd a veřejné správy ve Varšavě specializace Management ve vzdělávání se může absolvent uplatnit na úrovni středního a vrcholného managementu státní a veřejné správy ve školství i v soukromých sektorech.

Absolvent Fakulty společenských věd a veřejné správy ve Varšavě získá

Student se během studia seznámí s východisky andragogiky a rozvoje lidských zdrojů, a jejich principy. Získává teoretické a praktické dovednosti v oblasti vzdělanosti, gramotnosti a kompetenční úrovni lidí s ohledem na plnění životních a sociálních roli.

Studijní plán Fakulty společenských věd a veřejné správy ve Varšavě

Studijni-plan-Mgr-management-ve-vzdělávání