Management
v sociální práci

Naučte se vést sociální pracovníky
a řídit sociální službu.

Management v sociální práci

Informace o specializaci

Absolvent Fakulty společenských věd a veřejné správy ve Varšavě po úspěšně ukončeném studia se může uplatnit jako řídící pracovník managementu ve všech organizacích poskytujících sociální služby. Tato specializace je určená osobám, které se chtějí věnovat práci s lidmi a řídit instituce poskytující sociální služby.

Absolvent Fakulty společenských věd a veřejné správy ve Varšavě získá

Student během studia získává teoretické a praktické dovednosti v oblasti sociálních služeb, přehled o hospodářské a sociální politice, sociálně správní problematice, řízení kvality z hlediska potřeb uživatele sociálních služeb atd.

Studijní plán Fakulty společenských věd a veřejné správy ve Varšavě

Studijni-plan-Mgr-management-v-sociální-práci