Další užitečné informace

Výuka

Výuka je co 14 dní o víkendech a to v sobotu i v neděli. Většinou v čase
8:00 – 18:20. Na jeden semestr připadne v průměru 7-8 víkendů.

Konzultace Fakulty společenských věd a veřejné správy Varšava pro magisterské studium a přednášky a cvičení Fakulty Jana Amose Komenského Karviná pro bakalářské studium probíhají na Střední průmyslové škole v Karviné, Žižkova 1818/1A, Hranice, 733 01 Karviná

Všechny přednášky a konzultace jsou vedeny v českém jazyce. Zkoušky, zápočty a státní závěrečné zkoušky student vykonává také v českém jazyce.

Zkoušky a zápočty – přednášející vypisují řádné termíny na víkendy.

Uznání předmětů:
Student si musí podat žádost o uznání předmětu a ta je individuálně posuzovaná. Uznat lze předmět z předešlého studia zakončený zkouškou a to nejhůře s hodnocením 2 v české klasifikaci, od které neuběhlo více než 3 roky. Také lze žádat o uznání pouze na stejném stupni (tzn. že například nelze na navazujícím magisterském studiu uznat zkoušku z bakalářského studia). Nelze uznat diplomový seminář a odbornou praxi.

Hodnocení jednotlivých studijních povinností (zápočtů a zkoušek) je odlišné od českého standardu a je následující:

Česká republika Polska republika a naše fakulta
A 5
B 4,5
C 4
D 3,5
E 3
F – neuspěl 2 – neuspěl

Stipendium

Student může po úspěšném ukončení ročníku akademického roku 2017/2018 získat prospěchové stipendium rektora. Žádost o prospěchové stipendium musí být podaná nejpozději do 15. října 2017 na studijní oddělení v  sídle konzultačního střediska Fakulty společenských věd a veřejné správy Varšava a Fakulty Jana Amose Komenského v Karviné.

Nárok na prospěchové stipendium má student:

a) při dosažení studijního průměru za celý předcházející rok studia do 4,90,
b) při dosažení studijního průměru za celý předcházející rok studia do  4.89.

Stipendium je po schválení rektora zasláno na bankovní účet studenta.

Ubytování

Fakulta Jana Amose Komenského Karviná Vás informuje o možnosti  ubytování na vysokoškolských kolejích jiné univerzity v Karviné.
V případě zájmu kontaktujte recepci kolejí pana Macáka – tel. +420 596 398 501, email: macak@opf.slu.cz

Veškeré záležitosti týkající se ubytování si student musí řešit individuálně sám s recepcí kolejí.

Chcete vědět více o naší škole?