Andragogika

Požadavky k přijetí

středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Délka studia a forma studia

3 roky (6 semestrů), kombinované studium

Studijní plán

Najdete zde

Cizí jazyk

studuje se 4 semestry; student si volí již v přihlášce mezi angličtinou, ruštinou a příp. němčinou

Přijímací řízení

přijímáme bez přijímacích zkoušek

Poplatky a školné

pro akademický rok 2017/2018:
zápisné: 2.400,- Kč
Zápisné musí být zaplaceno do 14 dnů po registraci v interním systému Moggis, aby byl uchazeč považován za skutečného zájemce o studium. Zápisné je nevratné.
školné:
I. semestr            10.200,- Kč
II. semestr           10.200,- Kč
III. semestr           12.040,- Kč
IV. semestr          12.040,- Kč
V. semestr           12.600,- Kč
VI. semestr         12.600,- Kč
Školné je nutné uhradit nejpozději do 31. 8. 2017.
O splátky školného je možné žádat až po řádném ukončení druhého semestru. V případě splátek se školné za semestr navyšuje o 1.050 Kč.
Účet pro platbu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  115-0222760267/0100
Variabilní symbol u zápisného i školného je rodné číslo uchazeče, specifický symbol u platby zápisného i školného je číslo studenta (IDS) z Moggisu

Uchazeč musí doložit na studijní oddělení v sídle fakulty:

– písemná přihláška k bakalářskému studiu
– zdravotní osvědčení
– kopie OP
– kopie zdravotního průkazu své pojišťovny
– 4 aktuální fotografie o rozměru 35*45 mm
– aktuální strukturovaný životopis
– potvrzení o úhradě zápisného a posléze školného
– ověřené maturitní vysvědčení
– maturitní vysvědčení přeložené soudním překladatelem do polského jazyka
– kopie vysvědčení z posledního ročníku SŠ
– Překlad požadovaných dokumentů do polského jazyka Vám může zajistit děkanka naší fakulty PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D. , která je zároveň soudní překladatelka. (Cena je cca 380,- Kč za jeden dokument a je odvislá od počtu písmen na dokumentu. Sazba je dle ceníku soudních znalců. Za případný překlad vám bude vystaven daňový doklad – faktura.)